Malpractice

Malpractice er et begreb, der typisk bruges inden for jura og medicin for at beskrive fejl, forsømmelser eller uforsvarlig adfærd fra en professionel, der fører til skade eller skader for en patient eller klient. Udtrykket refererer normalt til handlinger eller forsømmelser begået af læger, advokater eller andre professionelle.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.