Majoritet

Majoritet refererer til en situation, hvor et flertal af mennesker, en gruppe, en forsamling er enige om eller støtter en bestemt holdning, mening, beslutning eller kurs. Det betyder, at der er flere personer eller enheder, der støtter en bestemt idé eller holdning end dem, der er imod den.

Typer af majoritet

Majoritet kan anvendes i forskellige kontekster, herunder i forbindelse med afstemninger og beslutningsprocesser inden for bestyrelser, ejerforeninger og generalforsamlinger. Her er nogle definitioner af forskellige typer af flertal, der ofte bruges i disse sammenhænge:

  • Simpelt flertal 
  • Absolut flertal 
  • Relativ flertal
  • Kvalificeret flertal 

Simpelt flertal

Dette er den enkleste form for flertal, hvor en beslutning vedtages, hvis der er flere stemmer for end imod. Det kræver ikke et specifikt procenttal eller et bestemt antal stemmer, blot at der er flere for end imod. Simpelt flertal bruges ofte i almindelige afstemninger, hvor der ikke er nogen specifikke krav til vedtagelse.

Absolut flertal

Dette kræver, at en beslutning vedtages af mere end halvdelen af de samlede stemmer eller et bestemt antal stemmer. Det kan for eksempel være nødvendigt at opnå et absolut flertal på mindst to tredjedele af stemmerne for at vedtage ændringer i vedtægter eller større beslutninger.

Relativ flertal

Relativt flertal henviser til den situation, hvor en beslutning eller en kandidat vinder ved at have flest stemmer i forhold til de andre muligheder, men ikke nødvendigvis opnår en absolut eller kvalificeret majoritet.

Kvalitficeret flertal

Dette indebærer krav om et specifikt procenttal eller et bestemt antal stemmer for at opnå vedtagelse af en beslutning. Det kan variere afhængigt af reglerne eller vedtægterne for den pågældende organisation. Et eksempel på kvalificeret flertal kunne være kravet om, at mindst 75% af stemmerne skal være for en beslutning, før den kan vedtages.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.