Loyalitetsprincippet

Loyalitetsprincippet i EU-retten refererer til en forpligtelse for både EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne til at handle i god tro og samarbejde konstruktivt for at opfylde målene og formålene i EU-traktaterne. Det er et centralt princip i EU-retten, der sikrer en retfærdig og effektiv funktion af EU-samarbejdet.

Hvad indebærer princippet?

Loyalitetsprincippet indebærer, at EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne skal udvise loyalt samarbejde og gensidig respekt i deres forhold til hinanden. Det betyder, at de skal handle på en måde, der fremmer EU's interesser som helhed og undgår handlinger, der kan skade eller underminere EU's formål.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.