Loyalitetsprincippet

Loyalitetsprincippet i EU-retten refererer til en forpligtelse for både EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne til at handle i god tro og samarbejde konstruktivt for at opfylde målene og formålene i EU-traktaterne. Det er et centralt princip i EU-retten, der sikrer en retfærdig og effektiv funktion af EU-samarbejdet.

Hvad indebærer princippet?

Loyalitetsprincippet indebærer, at EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne skal udvise loyalt samarbejde og gensidig respekt i deres forhold til hinanden. Det betyder, at de skal handle på en måde, der fremmer EU's interesser som helhed og undgår handlinger, der kan skade eller underminere EU's formål.