Kontravention

En kontravention er en handling, der overtræder regler eller bestemmelser i en kontrakt eller aftale. Det kan også referere til en overtrædelse af loven eller en forordning. I mange tilfælde vil der være specifikke sanktioner, der er fastsat for at håndtere kontraventioner, herunder bøder eller andre former for straf.

Kontraventioner kan også føre til erstatningskrav, da de kan resultere i tab eller skade for den anden part i aftalen.