Kontinentsokkel

Kontinentsokkel er en del af havbunden, der ligger under vandet og strækker sig ud fra et kontinent. Sokkelområdet er normalt karakteriseret ved en lav vanddybde (typisk er mindre end 200 meter) og mild hældning.

Kontinentsoklen omfatter undergrunden under havets overflade, der støder op til kyststaterne og er afgrænset af havretskonventionen.