Konsumptionsprincippet

Konsumptionsprincippet, også kendt som samtykkeprincippet, er en grundlæggende regel inden for immaterialretten. Princippet indebærer, at en person kun kan bruge et beskyttet værk, f.eks. et musikstykke eller en bog, hvis vedkommende har fået tilladelse fra rettighedshaveren eller ophavsmanden.

Konsumptionsprincippet gælder både for fysiske og digitale eksemplarer af et værk. Det betyder, at hvis du ønsker at bruge en bog, en film eller et musikstykke, skal du have tilladelse fra rettighedshaveren eller ophavsmanden, uanset om værket er i fysisk eller digital form.