Kommunalt selvstyre

Kommunalt selvstyre betyder, at kommunerne har ret og pligt til at træffe beslutninger om lokale forhold og opgaver uden at være underlagt direkte statslig styring eller kontrol.

Det kommunale selvstyre indebærer, at kommunerne selv kan fastsætte lokale skatter og afgifter, planlægge og opføre bygninger, regulere trafikken, etablere skoler og institutioner og yde en lang række andre offentlige tjenester og services. Det er også kommunernes ansvar at sikre borgernes velfærd og trivsel på lokalt niveau.