Kassation

Kassation er en retlig procedure, hvor en højere retsinstans (kaldet kassationsinstansen) kan ophæve en afgørelse truffet af en lavere retsinstans (kaldet ankeinstans), hvis der er sket en fejl i den retlige bedømmelse af sagen eller i proceduren i den lavere instans. Kassation anvendes primært i civil- og straffesager.

Hvad betyder kassation?

Kassation i retssager betyder, at en domstol ophæver eller annullerer en tidligere afgørelse truffet af en lavere instans. Dette kan ske, hvis der er fejl eller mangler i den tidligere afgørelse, eller hvis den er ugyldig på grund af juridiske eller formelle problemer.

Hvornår anvendes kassation?

Beslutning om kassation sker, hvis der er nye beviser eller oplysninger, som ikke var tilgængelige i den oprindelige afgørelse. Kassation sker normalt kun i særlige tilfælde, hvor der er tydelige fejl eller uregelmæssigheder i den tidligere afgørelse, og at kassation ikke er en rutinemæssig proces i retssystemet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.