Kapitalværdi

Kapitalværdi er en metode til at bedømme rentabiliteten af en investering i et aktiv. Kapitalværdi bruger tidens værdi af penge til at afgøre, om en investering er økonomisk fordelagtig. Med andre ord, kapitalværdi evaluerer værdien af fremtidige pengestrømme i nutidsværdi.  

Hvad er kapitalværdi?

Kapitalværdi, også kendt som nutidsværdi, repræsenterer værdien af fremtidige pengestrømme justeret for tidens værdi og risiko. Det er den aktuelle værdi af forventede pengestrømme, der opstår eller forbruges over tid.  

Formål

Kapitalværdi har til formål at vurdere om, hvorvidt en investering er rentabel og sund, og den giver desuden et indblik i andre investeringsmuligheder. Den fremhæver følgende aspekter:

 • Diskontering – Da en krone i fremtiden normalt har en lavere værdi end en krone i dag på grund af inflation og tidspræference, bruger kapitalværdi en diskonteringsrate til at reducere værdien af fremtidige pengestrømme. Diskonteringsraten afspejler normalt afkastet eller omkostningerne ved kapitalen.
 • Positive og negative pengestrømme – En serie af fremtidige pengestrømme kan omfatte både indbetalinger og udbetalinger. For eksempel kan indtægter fra en investering eller projekt samt omkostninger og udgifter diskonteres og sammenlignes ved hjælp af kapitalværdien.
 • Beslutningsgrundlag – Kapitalværdien bruges som en metode til at vurdere, om en investering eller et projekt er rentabelt. Hvis nutidsværdien er positiv, betyder det, at investeringen forventes at generere mere værdi end dens omkostninger, og det kan derfor være en god beslutning at foretage investeringen.
 • Sammenligning – Kapitalværdien kan også bruges til at sammenligne forskellige investeringsmuligheder. Ved at beregne kapitalværdien for flere alternativer kan man bestemme, hvilken investering der giver den højeste værdi i forhold til dens omkostninger.
 • Usikkerhed – Beregninger af kapitalværdien antager normalt, at de forventede pengestrømme er præcise. Dog kan virkeligheden være mere usikker, og der er derfor vigtigt at tage højde for usikkerheder, når man foretager beslutninger baseret på disse.

Kapitalværdimetoden – Beregning af kapitalværdi

Den generelle formel for at beregne kapitalværdi er følgende:

K=A+(1+i)tvt +(1+i)tut +…+(1+i)nSn

 • K er kapitalværdien
 • Aer investeringen
 • vter indbetalingen til t
 • uter udbetalingen til t
 • er kalkulationsrenten
 • Sner scrapværdien i år n, og n er antallet af terminer
 • ter antal terminer dvs. antallet af perioder investeringen skal løbe.

En positiv kapitalværdi betyder, at investeringen forventes at skabe en positiv nettonutidsværdi, hvilket gør den værdiskabende. En negativ kapitalværdi indikerer, at investeringen ikke er tilstrækkeligt indbringende i forhold til omkostningerne eller diskonteringsrenten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.