Kapitalafkast

Kapitalafkast refererer til den indkomst eller fortjeneste, som en virksomhed skal beskattes af, når kapitalafkastordningen anvendes som beskatningsmetode. Selvstændige erhvervsdrivende har valget mellem kapitalafkastordningen, virksomhedsordningen og personskatteloven som beskatningsmetode.

Hvad er kapitalafkast?

Kapitalafkast udgør en andel af virksomhedens årlige overskud og udgør grundlaget for skatteberegningen, når virksomheden vælger kapitalafkastordningen. Kapitalafkastet kan kun udgøre en positiv værdi og kan ikke overstige virksomhedens overskud. Beregningen af kapitalafkast tager udgangspunkt i kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastsatsen.

Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen er en beskatningsmetode, der primært gælder for personligt ejede virksomheder såsom enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber. Denne beskatningsordning giver virksomhedsejere mulighed for at beskatte en del af virksomhedens indkomst som kapitalindkomst. Ud over kapitalafkastordningen har virksomhedsejere også alternativer som:

Ud over kapitalafkastordningen kan virksomhedsejere også vælge mellem:

Beregning af kapitalafkast

I denne guide gennemgår vi trin for trin, hvordan kapitalafkastet beregnes.

Trin

Handling

Eksempel

1.     Trin

Først opgøres værdien af virksomhedens aktiver, som udgør kapitalafkastgrundlaget.

  • Bygninger: 800.000 kr.
  • Fast ejendom: 800.000 kr.
  • Patenter: 100.000 kr.
  • Maskiner: 300.000 kr.

Samlet kapitalafkastgrundlag: 2.000.000 kr.

2.     Trin

Dernæst beregnes det endelige kapitalafkast ved at gange kapitalafkastgrundlaget med den gældende kapitalafkastsats.

 

 

I 2013 var kapitalafkastsatsen på 2 %

Kapitalafkastgrundlag: 2.000.000 kr.

Kapitalafkastsats (2013): 2 %

  Kapitalafkast: 2.000.000 kr. x 2 % = 40.000 kr.

3.     Trin

Når du har beregnet kapitalafkastet, skal du indberette dette til SKAT. 

Kapitalafkastet flyttes fra din personlige indkomst til kapitalindkomst.

Bemærk, at kapitalafkastsatsen siden 2018 har været på 0 %, derfor giver kapitalafkastordningen ikke de sædvanlige skattemæssige fordele forbundet med kapitalafkastet. Beskatningen svarer til almindelig personbeskatning.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.