Jus soli

Jus soli er et latinsk udtryk, der betyder "retten til jorden". Det refererer til en nationalitetstildelingspraksis, hvor en person bliver tildelt statsborgerskab i det land, hvor vedkommende er født.

Erhvervelse af statsborgerskab

Jus soli-princippet fastlægger, at en person automatisk bliver tildelt statsborgerskab i det land, hvor personen er født, uanset om forældrene eller forfædrene er statsborgere i det pågældende land eller ej. Dette princip er i modsætning til jus sanguinis, der fastlægger, at en person bliver tildelt statsborgerskab i det land, hvor ens forældre eller forfædre er statsborgere.

Jus soli anvendes i flere lande, herunder USA, Canada, Brasilien og Mexico. Disse lande tildeler statsborgerskab til personer født på deres territorium, uanset deres forældres nationalitet eller statsborgerskab.