Insourcing (arbejdskraft)

Insourcing betegner en praksis, hvor en virksomhed flytter en række af sine eksterne aktiviteter eller opgaver tilbage ind i virksomheden. Insourcing kan omfatte en bred vifte af funktioner, lige fra produktion og IT-support til kundeservice og administrative opgaver. Det modsatte af insourcing er Outsourcing.

Hvad er insourcing?

Insourcing er en forretningspraksis, hvor en virksomhed beslutter at udføre opgaver eller aktiviteter internt ved at bruge sin egen arbejdskraft og ressourcer. Dette gøres i stedet for at outsource (uddelegere) dem til eksterne leverandører eller tredjeparter.

Med andre ord handler det om at flytte aktiviteter tilbage til virksomhedens egne ressourcer i stedet for at outsource dem til eksterne partnere.

Eksempel: En restaurantkæde brugte tidligere en ekstern udbringningstjeneste til at levere mad ud af huset, men besluttede at etablere deres eget interne udbringningsteam.

Hvad er outsourcing?

Outsourcing refererer til praksisen med at uddelegere eller overdrage specifikke opgaver, processer, eller tjenester til eksterne leverandører, virksomheder eller tredjepartsfirmaer. I stedet for at udføre disse opgaver internt, hyrer en virksomhed en ekstern part til at håndtere dem.

Eksempel: En virksomhed hyrer en ekstern IT-firma til at håndtere vedligeholdelse og support af deres computersystemer i stedet for at have en intern IT-afdeling.

Hvorfor insource?

Insourcing har både sine fordele og ulemper, og beslutningen om at vælge insourcing eller Outsourcing afhænger af flere faktorer.

Fordele ved insourcing:

 • Bedre kontrol – Ved at udføre opgaver internt har virksomheden mere direkte kontrol over processen, kvaliteten og resultaterne.
 • Fortrolighed – Nogle opgaver, der involverer følsomme data eller fortrolig information, kan være mere velegnede til at blive håndteret internt for at opretholde sikkerheden.
 • Fleksibilitet – Virksomheder kan have lettere ved at tilpasse og ændre processer, når de udføres internt, uden at skulle koordinere med eksterne leverandører.
 • Kosteffektivitet – I nogle tilfælde kan insourcing føre til lavere omkostninger, især hvis virksomheden kan udnytte sine egne ressourcer mere effektivt.
 • Viden og kompetencer – Ved at udføre opgaver internt kan virksomheden opbygge og vedligeholde specifik viden og kompetencer, som kan være afgørende for dens kerneforretning.
 • Øget integration – Visse opgaver, især dem, der er tæt knyttet til virksomhedens kerneforretning, kan være mere effektive og strategisk gavnlige at udføre internt for at opnå en bedre integration med virksomhedens overordnede mål.

Ulemper vedInsourcing:

 • Højere omkostninger – Insourcing kan medføre højere omkostninger, da det kan kræve investeringer i infrastruktur, uddannelse og ressourcer.
 • Ressourcebegrænsning – Virksomheden kan blive begrænset af sine egne ressourcer, især hvis opgaverne kræver specialiseret viden eller teknologi.
 • Manglende ekspertise – I nogle tilfælde kan eksterne leverandører have specialiseret ekspertise, som virksomheden ikke besidder internt.
 • Skalerbarhed – Insourcing kan være mindre fleksibel i forhold til at skalere op eller ned i forhold til skiftende behov.
 • Aftapning af fokus – Insourcing af ikke-kerneopgaver kan dræne virksomhedens ressourcer og opmærksomhed fra dens kerneforretning.

Det er vigtigt at tage højde for virksomhedens specifikke situation, mål, ressourcer og strategi, når man træffer beslutningen om insourcing eller Outsourcing.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.