Høring

En høring kan have forskellige betydninger afhængigt af konteksten, den fremkommer under. Generelt referer en høring til tilkendegivelse af en mening om netop det emne, som høringen hviler udspringer af.

Eksempler på, hvem der kan bede om en høring:

  • En domstol, der ønsker at høre en sag fra begge parter.
  • En myndighed, der ønsker at høre borgeres synspunkter på et lovforslag.
  • En organisation, der ønsker feedback på en planlagt ændring i deres arbejdsproces.
  • En person, der ønsker at indgive en indsigelse mod en beslutning, der påvirker vedkommende.

Eksempel: En arbejdsgiver har til hensigt at afskedige en medarbejder og indkalder medarbejderen til en høring. Medarbejderen har ret til og mulighed for at give sin version af sagen og fremkomme med eventuelle synspunkter eller indsigelser til afskedigelsen, inden beslutningen træffes.

Formålet med en høring

Formålet med en høring er at sikre, at alle relevante synspunkter og interesser bliver hørt og taget i betragtning, før der træffes en endelig beslutning. Det skal sikre, at beslutningen er mere informeret, afbalanceret og tager hensyn til de potentielle konsekvenser for de berørte parter.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.