Hobbyvirksomhed

En hobbyvirksomhed refererer til en form for selvstændig virksomhed eller aktivitet, der primært drives af en persons passion, interesse eller hobby snarere end primært at generere fortjeneste. I en hobbyvirksomhed er interesser det primære mål, og eventuelle økonomiske gevinster anses for at være en sekundær fordel.

Hvad er en hobbyvirksomhed?

En hobbyvirksomhed er en mindre virksomhed, hvor formålet ikke er at generere indkomst, men derimod at dække en personlig interesse eller hobby. Det erhvervsmæssige hovedfokus i en hobbyvirksomhed er ikke på at tjene penge, men at udføre en aktivitet, der bringer glæde og tilfredsstillelse.

Mange mennesker driver hobbyvirksomheder som en måde at udleve deres passioner eller interesser på. Det kan være alt fra at dyrke en have, lave kunsthåndværk, producere musik eller arrangere events.

Skal en hobbyvirksomhed CVR-registreres?

Nej, det er faktisk ikke nødvendigt. En hobbyvirksomhed er ikke kategoriseret som en erhvervsmæssig virksomhed, hvilket betyder, at du ikke har nogen forpligtelse til at registrere dig hos Erhvervsstyrelsen eller oprette et CVR-nummer.

Skatteregler for hobbyvirksomhed

Din indflydelse på, hvordan din virksomhed klassificeres som en hobbyvirksomhed, er begrænset, da det er Skattestyrelsen, der vurderer og træffer beslutning herom. For at afgøre, om din virksomhed betragtes som en hobbyvirksomhed, analyserer Skattestyrelsen følgende:

  • Virksomhedens formål – De vurderer, om du driver virksomheden for at tjene penge eller udelukkende af personlig interesse.
  • Virksomhedens omfang – Der tages højde for den tid, du investerer, og om du har ansatte. Bemærk, at en fuldtidsindsats eller betalte ansatte normalt ikke er tilladt for hobbyvirksomheder.
  • Virksomhedens økonomi – Din økonomi, herunder overskud eller tab, undersøges. Gentagne tab kan indikere, at din virksomhed er hobbybaseret.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at begynde din egen hobbyvirksomhed, er det faktisk ikke nødvendigt med omfattende tiltag. Du behøver blot at holde styr på kvitteringer for de salg og køb, du foretager, og betale skat af enhver indtjening i virksomheden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.