Hjemvisning

Hjemvisning er en juridisk betegnelse, der henviser til en situation, hvor en højere retsinstans (fx en Appelret eller en Højesteret) annullerer en tidligere dom eller afgørelse. Sagen sendes tilbage til den lavere retsinstans for yderligere behandling eller rettergang.

Hvad er en hjemvisning?

En hjemvisning er en afgørelse truffet af en appelinstans, som typisk er Ankestyrelsen eller Højesteret. En hjemvisning sker, når en underinstans, såsom en kommunal myndighed eller en domstol, har truffet en afgørelse i en sag, som appelinstansen finder fejlagtig eller mangelfuld.

Årsager til hjemvisning

Baggrunden for en hjemvisning kan variere, men typisk sker det, når appelinstansen finder, at den underinstans, som har truffet afgørelsen, ikke har undersøgt sagen tilstrækkeligt eller ikke har anvendt loven korrekt. I sådanne tilfælde vil appelinstansen ophæve den tidligere afgørelse og sende sagen tilbage til den underinstans, som skal undersøge sagen igen og træffe en ny afgørelse.

Det er vigtigt at bemærke, at en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at den tidligere afgørelse var forkert eller ulovlig. Det kan simpelthen betyde, at der er behov for at undersøge sagen yderligere eller anvende loven mere præcist.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.