Henstilling

Betegnelsen henstilling refererer til et juridisk instrument, som EU-Kommissionen kan anvende for at foreslå ikke-bindende retningslinjer og anbefaleringer til sine medlemslande. Henstillinger anvendes til at fremme en mere ensartet anvendelse af EU-regler og -politikker på tværs af medlemslandene.  

Selvom henstillinger ikke er retligt bindende, forventes det, at medlemslandene tager hensyn til disse retsakter og gennemfører dem i national lovgivning og retspraksis.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.