Hensigtsmæssighedserklæring 

En hensigtsmæssighedserklæring er en erklæring eller en afgørelse, der udstedes af Huslejenævnet i forbindelse med en retlig tvist mellem en udlejer og en lejer. Erklæringen angiver, om den pågældende forbedring, som lejeren har krævet, er forpligtende for udlejeren eller ej.

Hvordan foregår vurderingen?

Hensigtsmæssighedserklæringen bygger på en vurdering af, om den pågældende forbedring er en nødvendig forbedring, som udlejeren er forpligtet til at foretage, eller om det er en forbedring, som lejeren ønsker, men som ikke er nødvendig for at opretholde boligens standard.

Hvis Huslejenævnet vurderer, at forbedringen er forpligtende for udlejeren, kan dette have en afgørende betydning for den endelige afgørelse af sagen. Udlejeren kan på denne baggrund være tvunget til at tage ansvar for forbedringen og eventuelt betale for den.

Hvornår kan en hensigtsmæssighedserklæring udstedes?

En hensigtsmæssighedserklæring kan udstedes i tilfælde, hvor en lejer har krævet en forbedring af boligen, men hvor udlejeren ikke mener, at forbedringen er nødvendig eller forpligtende at foretage. Hvis lejeren og udlejeren ikke kan nå til enighed om forbedringen, kan sagen indbringes for Huslejenævnet.

Nævnet vil herefter vurdere, om forbedringen skal anses for at være en nødvendig forbedring, som udlejeren er forpligtet til at udføre, eller om det er en forbedring, som lejeren selv kan stå for.

Du kan læse mere om istandsættelse i lejemål, eller tvister mellem en udlejer og en lejer her

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.