Hensigtsdokument

Er et dokument, der beskriver formålet eller formålene med en given aktivitet, proces eller projekt. Det er ofte udarbejdet i starten af et projekt og er en vigtig reference for alle involverede parter, da det beskriver målet og succeskriterierne for projektet eller aktiviteten.

Hvad er et hensigtsdokument?

Et hensigtsdokument er en skriftlig plan, der beskriver formålet med et projekt, samt de handlinger, der skal tages for at nå formålet. Hensigtsdokumenter er typisk udarbejdet i starten af et projekt for at sikre, at alle involverede parter har en fælles forståelse af;

  • Hvad der skal opnås?
  • Hvordan det skal gøres?

Hvad indeholder dokument?

Hensigtsdokumenter kan variere i omfang og detaljeringsgrad afhængigt af projektets kompleksitet og omfang, men de indeholder typisk vigtige oplysninger og en beskrivelse af projektets;

  • Formål
  • Delmål
  • Målgruppe
  • Tidsplan
  • Budget
  • Ressourcer
  • Forventede resultater samt leverancer

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.