Gældsrente

En gældsrente er et tal, som bliver anvendt i forbindelse med beregningen af gæld. Tallet viser, hvor store renterne og gebyrerne på lånet er i forhold til, hvor stor gælden i sig selv er. Man beregner gældsrenten ved at bruge en formel, hvor man dividerer udgifterne til gælden, f.eks. renter og gebyrer, med gældens størrelse og efterfølgende ganger med 100. Resultatet er et procenttal, som svarer til gældsrenten. Beregningen ser således ud:

  •  Udgifterne til lånet / størrelsen på gælden * 100 = gældsrenten i procent

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.