Funktionær

En funktionær er en medarbejder omfattet af Funktionærloven. Funktionærens arbejdsopgaver kan variere afhængigt af den konkrete stilling, men typisk er funktionærer ansat inden for administrative, økonomiske eller ledelsesmæssige områder.

Hvad er en funktionær?

En funktionær er en medarbejder, der arbejder inden for det private erhvervsliv og har ansættelse på vilkår, der er omfattet af funktionærloven. Funktionærloven regulerer arbejdsforholdene for funktionærer og sikrer dem visse rettigheder og beskyttelser.

Hvad betyder det at være omfattet af Funktionærloven?

Når en medarbejder er omfattet af Funktionærloven betyder det kort sagt, at funktionæren til forskel fra almindelige overenskomstansatte i større omfang nyder beskyttelse i forbindelse med løn under ferie, sygdom og opsigelse.

Ferie med løn og betalt sygefravær

En funktionær nyder visse rettigheder og beskyttelser i henhold til Funktionærloven. Dette inkluderer retten til ferie med løn og betalt sygefravær. Disse garantier sikrer, at funktionæren har tid og økonomisk støtte til at håndtere personlige og helbredsmæssige behov.

Opsigelsesvarsel og erstatning ved usaglig afskedigelse

Funktionærloven giver også funktionæren retten til et opsigelsesvarsel og erstatning ved usaglig afskedigelse. Dette beskytter funktionæren mod uretfærdige afskedigelser og giver mulighed for økonomisk kompensation i tilfælde af uretmæssig handling fra arbejdsgiverens side.

Anciennitet og opsigelsesvarsel

Ved afskedigelse har funktionæren ret til et opsigelsesvarsel. Længden af opsigelsesvarslet afhænger af funktionærens anciennitet. Dette giver funktionæren tid til at finde en ny beskæftigelse og foretage nødvendige overvejelser.

Klik her for at få indblik i, hvad det betyder at være en funktionær og hvordan en funktionærkontrakt bør udformes for at sikre både arbejdsgiverens og funktionærens interesser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.