Fortrolighedsaftale

En fortrolighedsaftale, også kendt som en non-disclosure agreement (NDA) på engelsk, er en juridisk kontrakt mellem to eller flere parter, der er involveret i en forretningsmæssig eller professionel relation. Formålet er at beskytte fortrolige oplysninger, som en part deler med en anden part, fra at blive videregivet til tredjeparter.

Hvad er en fortrolighedsaftale?

En fortrolighedsaftale, også kendt som en fortrolighedserklæring er en juridisk bindende aftale mellem to parter, hvor de erklærer, at de vil holde visse oplysninger fortrolige og beskytte dem mod at blive videregivet til tredjemand uden tilladelse.

Denne type aftale oprettes normalt, når der er behov for at dele følsomme eller fortrolige oplysninger mellem parterne i et samarbejde eller en forretningsaftale.

Formål

Formålet med en fortrolighedsaftale er at skabe tillid mellem parterne og sikre, at de følsomme oplysninger, der deles, ikke bliver misbrugt eller videregivet til uvedkommende. Aftalen kan beskytte forretningshemmeligheder, opfindelser, teknologier, kundeoplysninger, markedsføringsstrategier eller andre fortrolige oplysninger, der er afgørende for parternes forretningssucces.

Hvad indeholder den?

En typisk fortrolighedsaftale fastlægger betingelserne for, hvordan den modtagende part skal behandle de oplysninger eller data, de får adgang til, og forhindrer dem i at offentliggøre, dele eller bruge disse oplysninger uden samtykke fra den part, der har delt dem. Dette kan omfatte forretningshemmeligheder, produktudvikling, kundeoplysninger m.v.

Skabelon til fortrolighedserklæring

En fortrolighedsaftale skal indeholde klare og præcise betingelser for, hvordan fortrolige oplysninger skal behandles og beskyttes. Her er en skabelon til en grundlæggende fortrolighedserklæring:

Fortrolighedsaftale (Non-Disclosure Agreement)

Dato: [Indsæt dato]

Parter: [Navn på den del, der deler oplysningerne] (herefter benævnt som "Afsløreren") [Navn på den del, der modtager oplysningerne] (herefter benævnt som "Modtageren")

Formål: Aftalens formål er at beskytte og regulere udvekslingen af fortrolige oplysninger mellem Afsløreren og Modtageren.

Definering af Fortrolige Oplysninger: Fortrolige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til [beskriv, hvilken type oplysninger der anses for fortrolige, f.eks. forretningshemmeligheder, teknisk viden, kundeoplysninger osv.].

Forpligtelser for Modtageren: Modtageren forpligter sig til:

  1. Ikke at videregive, offentliggøre eller dele fortrolige oplysninger med tredjeparter uden forudgående skriftligt samtykke fra Afsløreren.
  2. At anvende fortrolige oplysninger udelukkende til formålet [angiv det specifikke formål, f.eks. samarbejde, projekt osv.].
  3. At tage rimelige forholdsregler for at beskytte fortrolige oplysninger mod uautoriseret adgang eller brug.
  4. At dele fortrolige oplysninger kun med sine ansatte eller konsulenter, der har et legitimt behov for at kende disse oplysninger og er underlagt lignende fortrolighedsforpligtelser.

Varighed: Denne aftale forbliver i kraft [angiv antallet af år eller et specifikt tidspunkt], medmindre den skriftligt ophæves af begge parter.

Konsekvenser ved Overtrædelse: Overtrædelse af denne aftale kan medføre retlige skridt og erstatningskrav.

Ændringer: Eventuelle ændringer eller tilføjelser til denne aftale skal være skriftlige og underskrevet af begge parter.

Loven og Jurisdiktion: Denne aftale er underlagt [angiv relevant jurisdiktion og lovgivning].

Ved underskrift bekræfter begge parter, at de har læst, forstået og accepteret vilkårene i denne fortrolighedsaftale.

Afslørerens Navn: ________________________ Modtagerens Navn: ________________________Underskrift: ____________________________ Underskrift: ____________________________Dato: _________________________________ Dato: _________________________________

Denne skabelon er en generel retningslinje, og det anbefales at tilpasse den efter den specifikke situation og juridiske krav. Det er også vigtigt at søge juridisk rådgivning, især hvis aftalen er kompliceret eller involverer værdifulde oplysninger.

Hvornår er det relevant at indgå en fortrolighedsaftale?

Fortrolighedsaftaler er relevante i forbindelse med samarbejde, outsourcing, investorrelationer, ansættelseskontrakter, opstartssamarbejde og mere. De hjælper med at skabe en juridisk bindende ramme, der beskytter parternes interesser og forhindrer potentiel skade på grund af utilsigtet eller ondsindet videregivelse af fortrolige oplysninger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.