Forslagsret

Indenfor erhvervsret henviser forslagsret til en aktionærs ret til at fremsætte forslag til behandling på en generalforsamling. Dette kan inkludere forslag til ændringer i virksomhedens vedtægter, valg af bestyrelsesmedlemmer eller revisionsselskab. Det kan også være forslag til andre emner, der er relevante for virksomhedens drift.