Formel mangel

Formel mangel referer til en mangel ved en retlig handling, hvor det er formen eller proceduren, der ikke er blevet fulgt korrekt. Det betyder, at den retlige handling kan være ugyldig eller kunne blive angrebet på grund af den formelle mangel.

Eksempler på formelle mangler

Eksempler på formelle mangler kan være, at en retlig handling ikke er blevet korrekt underskrevet af de nødvendige parter, at dokumentet ikke er blevet korrekt tinglyst eller registreret. Det kan også være, at der ikke er overholdt frister eller procedurer, der er fastsat i lovgivningen.

Konsekvenser

Formelle mangler kan have konsekvenser for den retlige handling og dens gyldighed afhængigt af omstændighederne. Det kan betyde, at en aftale eller et dokument kan være ugyldigt og ikke kan håndhæves af parterne eller i en retssag.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.