Forakter

Er en betegnelse for tidligere straffedomme eller strafferetlige sager, hvor en person er blevet sigtet, anklaget eller dømt for en forbrydelse eller lovovertrædelse. Forakter indeholder oplysninger om personens tidligere kriminelle handlinger, straffe og retssager.

Forakter bruges typisk som en del af den samlede vurdering af en persons kriminelle historisk og tilbøjelighed til at begå yderligere forbrydelser.

Relaterede ord

Farlighed