F.o.b.

F.o.b. er en forkortelse, der står for `free on board` eller ´frit om bord´ på dansk. Udtrykket bruges i handelssammenhænge til at beskrive de omkostninger og risici, der er forbundet med transport af varer fra sælgeren til køberen. F.o.b. henviser til en handelsklausul i en kontrakt.

Sådan en kontrakt fastsætter, at sælgeren er ansvarlig for varerne, og at køberen påtager sig risikoen og omkostningerne ved transporten. F.o.b. bruges typisk i international handel, hvor varer transporteres over lange afstande, og der er behov for klare aftaler om ansvar og omkostninger i forbindelse med transporten.

Eksempel: Sælgeren har ansvaret for at få varer til havnen og læsse dem ombord på skibet. Men når varerne først er læsset ombord, overgår ansvaret og omkostningerne til køberen.