Fiksering

Fiksering kan have forskellige betydninger afhængigt af sammenhængen, men generelt referer det til at fastholde noget eller nogen i en bestemt position eller tilstand. Her er nogle eksempler;

  1. I psykologien kan fiksering referere til en psykologisk tilstand, hvor en person fastholder en bestemt tanke, idé eller adfærdsmønster og har svært ved at ændre det.
  2. Inden for fotografi og billedbehandling betyder fiksering at behandle et fotografi eller en film, så det bliver permanent og ikke længere kan ændres eller påvirkes af lys.
  3. I medicinen kan fiksering referere til en behandling af en brækket knogle, hvor knoglen sættes i en bestemt position og holdes fast med gips eller andre midler, så den kan gro korrekt sammen.
  4. I form af magtudøvelse kan fiksering referere til den praksis politiet anvender ved at immobilisere, passivisere eller begrænse bevægelse af en person, som politiet har anholdt eller tilbageholdt.

Politiets fiksering

Politiet kan fiksere en person på flere måder afhængigt af situationen, herunder ved hjælp af håndjern, strips eller ved fuld kropsfiksering. I denne sammenhæng er formålet at forhindre personen i at flygte, skade sig selv eller andre, samt undgå ødelæggelse af ejendom.  

Politiets magtanvendelse

Det er vigtigt at bemærke, at politiets anvendelse af fiksering er underlagt lovgivning og procedurer for at beskytte den anholdte persons sikkerhed og rettigheder. Fiksering må kun bruges i situationer, hvor det vurderes nødvendigt og rimeligt. Magtanvendelsen bør ophøre så hurtigt som muligt, når situationen er under kontrol.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.