FIFO (First In First Out)

FIFO (First In First Out) er en metode inden for lagerstyring og økonomi, der anvendes til at afgøre, hvilke varer der først bliver solgt eller brugt, baseret på princippet om, at de ældste varer i beholdningen forlader lageret først.

Hvad er FIFO

FIFO står for "First-In First-Out" og er en metode til at organisere og behandle data eller genstande i den rækkefølge, de er modtaget. Denne metode anvendes ofte inden for lagerstyring, hvor varer, der er blevet modtaget først, også skal sendes ud først.

FIFO anvendes også inden for økonomisk rapportering, især inden for aktiehandel. FIFO-metoden betyder, at de tidligst købte aktier anses for at være de første, der sælges. Dette er afgørende, når man beregner aktieavancebeskatning og regnskabsmæssige oversigter. Ved at følge FIFO-metoden opretholdes nøjagtige beregninger af indtjeningen og beskatningen af aktiehandler.

Eksempel:

Forestil dig, at du driver en virksomhed og har en lagerbeholdning af varer, som du købte eller producerede i løbet af året.

Hvis du bruger FIFO, betyder det, at når du skal regne ud, hvor meget de solgte varer har kostet dig, antager du, at de ældste varer, du havde på lager, blev solgt først. Med andre ord, når du sælger en vare, antager du, at den vare, du købte eller producerede tidligst i perioden, var den, der blev solgt først. På den måde bliver omkostningerne for solgte varer beregnet ved at bruge prisen på de ældste varer.

På den anden side, når du regner ud, hvor meget dine varer på lager er værd, antager du, at de nyere varer, som du købte eller producerede senere, stadig er på lageret. Det betyder, at de seneste varer har de nyeste priser.

Formål

FIFO er især relevant, når der er en begrænset holdbarhed på salgsvarerne (f.eks. fødevarer eller medicin), hvor de ældste varer skal bruges først for at undgå spild. Metoden sikrer, at varer ikke bliver forældede eller mister værdi på lageret. FIFO-princippet sikrer en korrekt værdiansættelse af lageret.

Hvilke fordele har FIFO?

Anvendelsen af FIFO-princippet har flere væsentlige fordele og anvendelsesområder:

  • Håndtering af begrænset holdbarhed – Ved at bruge de ældste varer først undgår man spild, da man sikrer, at varerne bliver solgt eller brugt, inden de overskrider deres udløbsdato.
  • Reduktion af spild – Ved at prioritere ældre varer sikrer man, at de ikke forbliver på lageret og risikerer at blive ubrugelige eller forældede.
  • Regnskabsmæssig nøjagtighed –FIFO giver en mere nøjagtig repræsentation af omkostningerne for solgte varer. Den antager, at de ældste varer er de første, der bliver solgt, og dermed beregnes omkostningerne på den mest sammenhængende måde i forhold til salgstransaktioner.
  • Minimering af kapitalbinding – Ved at bruge ældre varer først undgår man, at varer forbliver stagnerende på lageret i længere tid. Dette hjælper med at minimere kapitalbinding og frigive midler, der ellers ville være bundet i varer.
  • Overholdelse af love og reguleringer – I nogle industrier, såsom fødevare- og medicinindustrien, er det et lovkrav at anvende FIFO-metoden på grund af betydningen af holdbarhed og kvalitet.

Hvad er LIFO?

LIFO står for "Last In, First Out" og er en lagerstyringsmetode, der står i kontrast til FIFO. Med LIFO-metoden antages det, at de nyeste eller senest ankomne enheder bliver solgt eller brugt først, mens de ældre enheder forbliver på lager.

LIFO-metoden kan have visse økonomiske og skattemæssige implikationer. Når det bruges til at bestemme omkostningerne for solgte varer, betyder det, at de senest erhvervede varer anses for at blive solgt først. Dette kan føre til højere omkostninger og lavere indtjening i regnskabet, især i perioder med stigende priser på varer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.