Fareforøgelse

Udtrykket henviser til en situation, hvor risikoen for en skade eller en ulykke øges. Fareforøgelse kan ske på grund af en række forskellige faktorer, såsom ændrede omstændigheder eller en handling, der øger risikoen for en skade eller en ulykke.

Eksempel: En bilist, der kører for hurtigt på en glat vej, kan forårsage en fareforøgelse for andre bilister og fodgængere, fordi hastigheden øger risikoen for trafikulykke.