Faredelikt

Et juridisk begreb, der referer til en handling eller en undladelse, som kan føre til fare for andre liv, helbred eller ejendom. Faredelikter er typisk handlinger, som kan føre til ulykker eller skader, hvis de ikke håndteres forsvarligt.

Konkret faredelikt

Konkret faredelikt henviser til en handling eller undladelse, hvor farerisikoen er umiddelbart synlig og konkret. For eksempel kan det være kørsel i spirituspåvirket tilstand, som kan føre til trafikulykker og fare for andres liv og helbred.

Abstrakt faredelikt

Abstrakt faredelikt henviser til en handling eller undladelse, hvor farerisikoen er mere generel og abstrakt. For eksempel kan det være overtrædelse af bestemmelser omkring opbevaring af farlige stoffer, hvor farerisikoen er mere generel og kan føre til skader på miljøet eller sundheden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.