Familiesammenføring

Familiesammenføring referer til en retslig proces, hvor en person, der er lovligt bosat i et land, ansøger om at blive forenet med sin familie fra et andet land. Det kan være en ægtefælle, børn, forældre eller andre familiemedlemmer, der ønsker at blive familiesammenført med deres nære slægtninge.

Familiesammenføring - Læs mere her

Hvad er kravene til familiesammenføring?

Kravene til familiesammenføring i Danmark varierer afhængigt af familiemedlemmets forhold til ansøgeren og ansøgerens eget opholdsgrundlag i landet. Generelt er der dog nogle overordnede krav, der skal opfyldes, herunder;

  1. Ansøgeren og familiemedlemmet skal være samlever på fælles bopæl.
  2. Familiemedlemmet  skal være dansk statsborger, have opholdstilladelse eller have lovligt ophold i Danmark, fx via arbejde eller studie.
  3. Familiemedlemmet, der ansøges om at blive genforenet med, skal have tæt tilknytning til det herboende familiemedlem, fx skal vedkommende være ægtefælle, kæreste, samlever, forlovet, barn eller forælder.
  4. Familiemedlemmet skal have en gyldig ansøgning og familiesammenføring og skal kunne dokumentere deres identitet og familiemæssige relation til ansøgeren.
  5. Ansøgeren skal have tilstrækkelig bolig- og økonomiske forhold til at kunne forsørge familiemedlemmet.
  6. Familiemedlemmet må ikke udgøre en trussel mod den offentlige orden og sikkerhed i Danmark.

Bemærk, at listen ikke er udtømmende og vil normal indeholde yderligere krav og betingelser. De specifikke krav og betingelser vil dog afhænge af ansøgerens og familiemedlemmets nationalitet, alder, opholdsgrundlag, sprogkundskaber, uddannelsesniveau og andre relevante faktorer.

Hvem behandler ansøgningerne?

I Danmark behandles ansøgninger om familiesammenføring af Udlændingestyrelsen, som er en myndighed under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse i sager om familiesammenføring, og som også behandler eventuelle klager over afgørelserne. Ansøgeren kan også klage til Flygtningenævnet, som er en uafhængig klageinstans.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

Sagsbehandlingstiden for familiesammenføring varierer afhængigt af en række faktorer, herunder hvilket land ansøgeren kommer fra, kompleksiteten af sagen og antallet af sager, som myndighederne har at behandle på det pågældende tidspunkt. Udlændingestyrelsens eget servicemål er at færdigbehandle en sag om familiesammenføring på under 7 måneder.

Hvad koster familiesammenføring?

Gebyret for at ansøge om familiesammenføring afhænger af flere faktorer, såsom hvilen type opholdstilladelse der søges, og hvor ansøgeren kommer fra. Her en oversigt over nogle af de gældende gebyrer pr. 29. december 2023:

Sagstype

Gebyr

Gebyr for ansøgning om familiesammenføring

9.750 kr.

Forlængelse af familiesammenføring

3.230 kr.

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

12.595 kr.

 

Du kan se hele listen over sagstyper og gebyrer på Udlændingestyrelsens hjemmeside her.

Ny i Danmark

Ny i Danmark er Udlændingestyrelsens offentlige hjemmeside, der fungerer som ansøgningsportal for indvandrere og flygtninge, der ønsker at bosætte sig i Danmark. Hjemmesiden giver information om forskellige emner, der er relevante for nyankomne, såsom regler og procedurer vedrørende ansøgninger om familiesammenføring og asyl.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan ansøge om familiesammenføring?

I Danmark kan personer, der er lovligt bosat i landet, ansøge om familiesammenføring med deres ægtefælle, samlever eller børn under 18 år. Det er også muligt at ansøge om sammenføring med andre familiemedlemmer, såsom forældre eller søskende, hvis ansøgeren har en særlig tilknytning til disse familiemedlemmer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.