Faktisk mangel

En juridisk term, der referer til en fejl eller mangel ved en vare eller en tjenesteydelse, som påvirker varens eller tjenesteydelsens anvendelighed og værdi. En faktisk mangel er en konkret observerbar fejl, som er til stede på det tidspunkt, hvor varen eller tjenesteydelsen købes eller leveres til køberen.

Faktisk mangel i Købeloven

I Købeloven defineres faktisk mangel som en mangel, der eksisterede på leveringstidspunktet, og som gør varen uegnet til det tilsigtede formål eller mindsker dens værdi væsentligt. Det kan f.eks. være en defekt ved produktet, en manglende funktion eller en forkert beskrivelse af varen.

Forbrugerrettigheder

Hvis en faktisk mangel konstateres inden for rimelig tid efter købet, kan køberen typisk kræve at få manglen udbedret eller få leveret en ny vare. Hvis varen ikke kan udbedres, eller hvis køberen ikke accepterer reparation eller udskiftning af varen, kan køberen normalt kræve købsprisen tilbagebetalt eller få en prisnedslag.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.