EU-varemærkemyndigheden

EU-varemærkemyndigheden (tidligere kendt som Det Europæiske Varemærkekontor eller OHIM) er en EU-institution med ansvar for at registrere og administrere EU-varemærker og design. EU-varemærkemyndigheden gør det attraktivt og lettere for virksomheder at beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder på tværs af grænserne og i en stadig mere globaliseret verden.

Oprettelse og funktion

Det blev oprettet i 1994 i Alicante i Spanien, og siden da fungeret som en centraliseret myndighed, der giver virksomheder mulighed for at beskytte deres varemærker og design i hele EU. Myndigheden fungerer også som appelinstans for beslutninger truffet af de nationale varemærkemyndigheder i EU-landende.

EU-varemærkemyndigheden har to primære opgaver, herunder;

  1. Det skal registrere varemærker og design på vegne af ansøgere fra hele verden. Det sikrer, at ansøgerne kun skal ansøge én gang for at få varemærkebeskyttelse i hele EU.
  2. EU-varemærkemyndigheden overvåger registrerede varemærker og design for at sikre, at de ikke krænker andre varemærker og rettigheder.