EU-varemærkemyndigheden

EU-varemærkemyndigheden (tidligere kendt som Det Europæiske Varemærkekontor eller OHIM) er en EU-institution med ansvar for at registrere og administrere EU-varemærker og design. EU-varemærkemyndigheden gør det attraktivt og lettere for virksomheder at beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder på tværs af grænserne og i en stadig mere globaliseret verden.

Oprettelse og funktion

Det blev oprettet i 1994 i Alicante i Spanien, og siden da fungeret som en centraliseret myndighed, der giver virksomheder mulighed for at beskytte deres varemærker og design i hele EU. Myndigheden fungerer også som appelinstans for beslutninger truffet af de nationale varemærkemyndigheder i EU-landende.

EU-varemærkemyndigheden har to primære opgaver, herunder;

  1. Det skal registrere varemærker og design på vegne af ansøgere fra hele verden. Det sikrer, at ansøgerne kun skal ansøge én gang for at få varemærkebeskyttelse i hele EU.
  2. EU-varemærkemyndigheden overvåger registrerede varemærker og design for at sikre, at de ikke krænker andre varemærker og rettigheder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.