Etiske regler

Etiske regler er et sæt af normer og principper, der fastsætter standarderne for, hvad der anses for at være acceptabel og uacceptabel adfærd i en bestemt profession, organisation eller samfund.

Funktion

Etiske regler har den funktion, at den sikrer, at folk handler på en måde, der er moralsk og ansvarlig, og som tager gensyn til andres interesser og velbefindende. Reglerne omfatter ofte retningslinjer for at opretholde fortrolighed, undgå interessekonflikter, undgå diskrimination og at overholde lovgivningen.

Etik i professioner

Flere og flere professioner indskriver etiske retningslinjer, som en del af deres personalehåndbog eller andre formelle dokumenter. Etiske regler er særligt vigtige i erhverv og professioner, hvor personer arbejder med andre menneskers liv og velbefindende. Disse retningslinjer sørger for, at professionelle opretholder de fastsatte standarder.

Er etiske regler lovbestemte?

Etiske regler er ikke lovbestemte. De er snarere en del af et moralsk og ansvarligt samfund eller profession, der skal sikre, at personer handler på en måde, der er ansvarlig over for andre og samfundet som helhed.

Kendte danske etikere

Der findes en række kendte danske etikere, der har haft stor indflydelse på samfundets overordnede etiske standpunkt, herunder blandt andet;

  1. Søren Kirkegaard – Kendt for sin etik baseret på idéen om subjektivitet, at sandheden om en persons liv og eksistens kun kan opnås gennem personlig erfaring og valg.
  2. E. Løgstrup – Kendt for sin etik baseret på det umiddelbare krav om at tage ansvar for andres liv.
  3. Svend Andersen – Kendt for din forskning og undervisning indenfor miljøetik og klimaetik.
  4. Lene Koch – Kendt for sin forskning inden for bioetik og sundhedspleje, med fokus på spørgsmål om liv og død.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.