ERM

ERM er en forkortelse for ”Exchange Rate Mechanism”, som på dansk betyder ”Valutakursmekanismen”. ERM var en del af det europæiske monetære system (EMS), som blev oprettet i 1979 for at fremme samarbejdet mellem de europæiske lande og stabilisere valutakurserne.

ERM var en mekanisme, hvor valutaer blev fastsat i forhold til hinanden inden for et bestemt bånd. Der blev fastsat en central rate for hver valuta, som ikke måtte overskrides med mere end et bestemt procenttal. ERM var en vigtig forløber for oprettelsen af euroen.

ERM i dag

ERM fungerede fra 1979 til 199, hvor euroen blev indført som fælles valuta for flere europæiske lande. I dag er ERM stadig i drift, som en mekanisme, hvor EU-medlemslande, der ikke anvender euroen, kan opretholde stabilitet i deres valutakurs over for euroen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.