Erhvervsankenævnet

Erhvervsankenævnet er en uafhængig klagenævn, som behandler klager fra erhvervsdrivende og forbrugere i sager om blandt andet;

  • Markedsføring
  • Forbrugerbeskyttelse
  • Konkurrence
  • Erhvervsretlige tvister

Formål

Erhvervsankenævnets formål er at bidrage til et sikkert, fair og effektivt erhvervsmiljø i Danmark ved at afgøre tvister og klager mellem erhvervsdrivende og forbrugere. Nævnet er en vigtig instans for at beskytte både forbrugere og erhvervslivet, så lovgivningen overholdes fra begge sider.

Hvem består nævnet af?

Nævnet består af en formand og et antal medlemmer, som er udpeget af Erhvervsministeren på baggrund af indstillinger fra forskellige organisationer og interessegrupper. Nævnet har sit eget sekretariat, som bistår nævnet i sagsbehandlingen.

Hvordan fungerer Erhvervsankenævnet?

Erhvervsankenævnet kan træffe afgørelser i sager, hvor parterne ikke er enige. Afgørelserne er bindene for begge parter, medmindre afgørelsen påklages til domstolene. Derudover offentliggøres afgørelserne også i en anonymiseret form, så andre kan få gavn af nævnets fortolkning af reglerne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.