EPO

EPO står for ”European Patent Office” og på dansk ”Den Europæiske Patentorganisation” eller ”Europæisk patentkontor”. EPO er ansvarlig for at behandle patentansøgninger og udstede patenter i Europa gennem en centraliseret ansøgnings- og godkendelsesproces. Det betyder, at en ansøgning kan resultere i et patent, der dækker flere europæiske lande.

EPO

Den Europæiske patentkonvention

EPO er en uafhængig patentmyndighed, og den er reguleret af den Europæiske Patentkonvention. Formålet med organisationen er at samle europæiske patentudstedelser i én myndighed, så patenteringsprocessen og udstedelsen effektiviseres i de europæiske lande. På samme tid fremmer organisationen forskning, innovation og vækst inden for EU.