Energimærkning

Energimærkning er en systematisk vurdering af et bygningsejendoms energiøkonomi, hvor bygningens energiforbrug vurderes og sammenlignes med andre bygninger. Formålet med energimærkning er at øge opmærksomheden på energiforbruget i bygninger, så ejerne kan træffe beslutninger om at forbedre bygningens energiøkonomi og reducere deres samlede energiforbrug.

Energimærkning Læs mere her

Hvad er energimærkning?

Energimærkning er en vurdering af en ejendoms energieffektivitet og komfort. Det involverer en detaljeret analyse af bygningens energisystemer og -udstyr, herunder opvarmning, ventilation, køling og belysning. Resultatet af energimærkningen er en energimærkningsrapport, der giver en samlet vurdering af bygningens energiøkonomi og anbefalinger til forbedringer.

Energimærkning huse

Energimærkning er et obligatorisk krav for eksisterende og alle nye huse, der sælges eller udlejes i Danmark. Det er en vigtig del af den danske regerings strategi for at opfylde deres mål om at reducere landets samlede CO2-udslip. Energimærkningen giver husejere et overblik over deres nuværende energiforbrug.

Energimærkning priser

Priserne for energimærkning varier afhængigt at størrelsen og kompleksiteten af bygningen, men de typiske omkostninger ligger mellem 4.000 og 10.000 kr. Priserne omfatter omkostninger til udførelse af energimærkning, udarbejdelse af energimærkningsrapporten og registrering af energimærkeresultatet.

Hvem laver energimærkning?

Energimærkning udføres af certificerede energimærkere, der er godkendt af bygherren. De er uddannet og certificeret til at udføre energimærkninger i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Energimærkere har den nødvendige viden og erfaring til at vurdere bygningens energisystem og anbefale forbedringer til reducering af energiforbruget.

Lov om energimærkning

Energimærkning er reguleret ved lov i Danmark, og alle energimærkere skal følge lovbestemmelser og regulativer for at sikre, at mærkningen er pålidelig og retvisende. Loven om energimærkning kræver, at alle udlejnings- og salgsbygninger, skal have en gyldig energimærkning. Desuden skal energimærkningsrapporten være tilgængelig for købere og lejere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.