Energiklagenævnet

Energiklagenævnet er et uafhængigt administrativt nævn, der er ansvarlig for behandling af klager om energiselskabers opgaver og beslutninger. Energiklagenævnet er oprettet for at sikre, at forbrugerne har mulighed for at indgive klage over energiselskaber og for at sikre, at energiselskaberne opfylder deres forpligtigelser i henhold til gældende lovgivning.

Energiklagenævnets opgave

Energiklagenævnets opgave er at undersøge og afgøre tvister mellem energiselskaber og deres kunder eller forbrugere. Nævnet har også til opgave at træffe afgørelser om tvister mellem energiselskaber og reguleringsmyndigheder. Nævnet har til opgave at undersøge og afgøre tvister om blandt andet;

  • Priser
  • Regninger
  • Tjenester (manglende eller utilstrækkelige tjenester)

Energinævnets afgørelser

Energiklagenævnet kan træffe afgørelser om mange forskellige emner, herunder;

  • Klager over energiselskabers regninger eller opkrævninger.
  • Klager over energiselskabers tjenester eller produkter.
  • Klager over energiselskabers overtrædelse af gældende lovgivning eller regulativer.
  • Klager over energiselskabers manglende overholdelse af servicekontrakter eller andre aftaler.
  • Klager over energiselskabers manglende overholdelse af beskyttelsesforanstaltninger for forbrugere (beskyttelse mod strømafbrydelser og overspændinger).

Afgørelser truffet af Energiklagenævnet kan omfatte bestemmelser om, at pågældende selskaber skal udbedre fejl, kompensation til berørte kunder, ændre praksis mv. Afgørelserne er endelige og kan kun indbringes for domstolene i særlige tilfælde.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.