Endogen

Endogen er et økonomisk begreb, der beskriver en variabel eller en proces, der er indre eller interne til en model eller et system. Endogene variable eller processer påvirkes af andre variable eller processer inden for det samme system, mens eksogene variable påvirkes af faktorer uden for systemet.

I en økonomisk sammenhæng vil det sige, at endogen ofte er relateret til variable, der er bestemt internt i en økonomisk model, som fx priser, produktion eller forbrug. Disse variable påvirkes af andre variabler inden for modellen, fx tilbud og efterspørgsel.

Formål

Brugen af endogene variabler i økonomiske modeller før det muligt at undersøge samspillet mellem variabler inden for økonomien og forstå, hvordan ændringer i variabler kan føre til ændringer i andre variabler. Derved kan økonomer stimulere, analysere og forudsige, hvordan ændringer i økonomiske faktorer vil påvirke andre aspekter af økonomien.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.