EMI

EMI er en forkortelse for ”European Monetære Institut”, der var den europæiske centralbanks forløberorganisation. EMI blev etableret i 1994 og fungerede som en overgangsorganisation, indtil Den Europæiske Centralbank (forkortet ECB) blev etableret i 1998.

EMI

ECB er den primære centralbank for euroområdet, og har ansvaret for at fastsætte og implementere penge- og finanspolitik i euroområdet. Formålet er at opretholde en stabil prisudvikling og fremme økonomisk vækst i euroområdet.