Eksportlicens

Eksportlicens er en tilladelse, der gives af en regering til en virksomhed eller en person til at eksportere varer til udlandet. Eksportlicenser er ofte påkrævet af regeringerne for at kontrollere eksporten af varer, der kan være begrænset af hensyn til national sikkerhed, miljø eller andre foranstaltninger.

Formål

Formålet med eksportlicenser er at sikre, at varer, der eksporteres overholder gældende love og regler, og som ikke er underlagt sanktionsordninger, eksportkontrolregler og bevarelse af national sikkerhed. Det hjælper med at overvåge eksporten af varer, der kan være farlige eller potentielt skadelige.

Hvilke varer kræver eksportlicens?

Det afhænger af de gældende love og regler i det pågældende land. Generelt kan eksportlicens kræves for varer der omfatter, men er ikke begrænset til følgende;

  • Våben, ammunition og militært udstyr
  • Dual-use varer, dvs. varer, der kan anvendes både til civile og militære formål.
  • Kemiske stoffer, biologiske materialer
  • Varer med særlige tekniske og kommercielle anvendelser, såsom elektronik, kommunikationsteknologi, software og andet.
  • Strålebeskyttelsesudstyr
  • Varer med begrænsede eksportkrav, såsom medicinsk udstyr, jordbrugsmaskiner, miljøteknologi og andet.

Hvordan gives eksportlicens?

For at opnå en eksportlicens skal en virksomhed indsende en ansøgning til regeringen, der indeholder oplysninger om modtagerlandet samt varerne, der ønskes at eksporteres. Regeringen vil derefter evaluere ansøgningen og beslutte, om at udstede eller afvise licensen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.