Eksogen

Eksogen betyder ´udvendigt stammer´ eller ´fra ydersiden´. I økonomi og samfundsforskning referer eksogen til en faktor eller begivenhed, der stammer fra en kilde uden for et givet system, og den har en direkte indvirkning på dette system.

Eksogene faktorer er således faktorer, der ligger uden for det pågældende system, men har en direkte påvirkning på dette. De er også årsag til ændringer i det system, de påvirker, og kan f.eks. være politiske, økonomiske eller miljømæssige forhold.

Eksempler på eksogene faktorer kan f.eks. være en ændring i regeringens politik, en naturkatastrofe eller en ændring i valutakurser.