Ejerforening

En ejerforening er en organisation eller et fællesskab, der består af ejere af ejerlejligheder i en boligejendom. Ifølge Ejerlejlighedsloven er det et lovkrav, at alle ejere af ejerlejligheder etablerer en ejerforening og bliver medlemmer af denne. Ejerforeningen har flere formål, herunder blandt andet følgende:

Ejerforening - Læs mere her

  • Sørge for overholdelse af bestemmelser i foreningens vedtægter.
  • Oprette en generalforsamling, hvor der træffes beslutninger på vegne af foreningens medlemmer.
  • Administrere og vedligeholde fællesanlæg og fællesarealer.

Læs mere om foreningstyper og deres formål her.