Efterpanthaver

Efterpanthaver er en person eller en virksomhed, der har pant i en ejendom, men som ikke er den primære panthaver. Det vil sige, at efterpanthaveren har pant i en ejendom, men kun hvis den primære panthaver ikke kan opfylde sine forpligtigelser.

I nogle tilfælde kan der være flere panthavere på samme ejendom. I sådanne tilfælde vil der være en primær panthaver (den første panthaver), mens de øvrige panthavere er efterpanthavere. Efterpanthaveren har altså kun ret til at kræve ejendommen, ´efter´ den primære panthaver.

Hvad betyder pant?

Pantet er udtryk for en ejendom eller anden værdigenstand. Pant betyder, at en pantsætter eller låntager (person eller virksomhed) har stillet en ejendom som sikkerhed for et lån. Hvis låntageren ikke kan betale lånet tilbage, kan panthaveren kræve ejendommen som betaling.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.