Effluent charge

Effluent charge er et gebyr, der betales for at få lov til at udlede spildevand og affaldsvand til offentlige kloakker og vandløb. Ordet ”effluent” betyder ”udløbende” eller ”udledt”, mens ”charge” betyder ”gebyr” eller ”omkostning”. I sin fulde betydning er effluent charge et forureningsgebyr.

Hvad er formålet med effluent charge?

Formålet med effluent charge er at sikre, at virksomheder og andre aktører, der har en høj CO2-udlening, bidrager til omkostningerne ved at rense og behandle det udledte spildevand. På denne måde kan man minimere forurening og andre negative virkninger på naturen, når vandet udledes.

Hvem skal betale effluent charge?

Effluent charge skal normalt betales af virksomheder og andre aktører, der udleder CO2 eller anden form for forurening og affaldsvand til offentlige kloakker og vandløb. Dette gælder f.eks. for virksomheder inden for;

  • Industri
  • Landbrug
  • Transport
  • Lignende industrier, der producerer vand med restprodukter, der skal udledes.

Hvad er fordelene ved gebyret?

Gebyret dækker over omkostningerne ved at rense og behandle det udledte vand, så der er sikkert at udlede til det omgivende miljø. Forureningsgebyret kan have effekt på virksomheder, så disse reducerer deres forurening, og derved betale mindre i gebyr.

Hvordan beregnes effluent charge?

Udgangspunktet for beregningen af effluent charge er virksomhedens forureningsgrad. Jo større produktion og CO2-udslip, jo større gebyr pålægges den enkelte virksomhed. Derudover vil det være forskelligt fra sted til sted, hvordan gebyret er struktureret.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.