Effet utile

”Effet utile” er et begreb, der bruges i EU-retten og referer til den virkning, en EU-rettet foranstaltning skal have. Effet utile er en generel term, der dækker over de mål og formål, som EU har sat sig for at opnå de foranstaltninger, der vedtages på EU-plan.

De foranstaltninger der sættes, skal have en konkret og positiv virkning på borgerne og samfundene. Dette kan f.eks. være gennem øget frihed, sikkerhed, velstand eller lige muligheder for borgere i EU.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.