EF-Domstolen

EF-Domstolen, også kendt som Den Europæiske Unions Domstol er i dag erstattet af EU-Domstolen, som er den højeste domstol i EU. EU-Domstolen har sit sæde i Luxembourg og har to funktioner, herunder at sikre;

  • At EU-retten bliver fortolket og anvendt ensartet i hele EU
  • At medlemslandene og EU´s institutioner overholder EU-retten.

EF-Domstolen kan kun dømme i sager, der vedrører EU-retten, men den har ingen magt til at dømme i nationale sager. Derudover kan borgere, virksomheder og andre parter, der føler, at deres rettigheder i henhold til EU-retten er blevet krænket, indbringe sagen for domstolen i EU. EU-Domstolens afgørelser er bindende for alle medlemsstater.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.