Editio princeps

”Editio princeps” er en latinsk betegnelse og betyder ”første udgave”. Editio princeps referer til en retslig beskyttelse om eneret i Ophavsretslovens § 64. Når et hidtil ukendt værk for første gang offentliggøres, vil personen der udgiver værket få eneret til udgivelse. Beskyttelsen gælder i 25 år fra udgivelsestidspunktet.  

Gå i dybden med Ophavsretten her.