EDI

”EDI” er en forkortelse for ”Electronic Data Interchange”, altså elektronisk dataudveksling. EDI er en teknologi, der muliggør for virksomheder at udveksle elektroniske dokumenter, såsom fakturaer, ordrebekræftelser og varelister, på en standardiseret måde. EDI giver virksomheder mulighed for at udveksle informationer hurtigt og effektivt, uden papirformater eller manuelle dataindtastninger.

EDI