Delafgørelse

En delafgørelse er en afgørelse, der vedrører en del af en sag, men ikke hele sagen. Det kan f.eks. være en afgørelse, der træffes i løbet af en sag, og som ikke kun vedrører et bestemt spørgsmål i sagen, mens andre spørgsmål stadig er til behandling.

En delafgørelse kan også være en afgørelse, der vedrører et bestemt aspekt af en sag, f.eks. en afgørelse om et krav, der er rejst i sagen. De øvrige krav i sagen vil fortsat være til behandling. Delafgørelse træffes ofte i sager, der er komplekse og involverer mange spørgsmål.